پاسخ تشریحی سوالات کتاب KIT بخش ۲

پاسخ تشریحی سوالات کتاب KIT بخش ۲

کتاب تافل KIT یکی از منابعی است که در آزمون MSRT از آن استفاده می شود. در این مطلب از وبسایت تخصصی آزمون MSRT فست زبان پاسخ تشریحی سوالات کتاب کیت بخش دوم را برای شما آماده کرده ایم.


تست: آزمون‌های جامع کتاب Kit

سوالات تشریحی کتاب کیت بخش دوم

پاسخ تشریحی سوال سوم:
به دلیل وجود ربط دهنده هم پایه and (از گروه fanboys) بایستی قبل و بعد از and از دو جمله واره استفاده شود. در ضمن به استفاده از ربط دهنده دیگری نیاز نداریم. after نادرست است.
نکته مهم: بعد از because of نمی توان از جمله واره (فاعل و فعل) استفاده کرد؛ و گزینه B رد می شود.
از that is در ابتدای جمله واره های وصفی استفاده می شود و اینجا نیازی به آن نیست.
گزینه D نادرست است.
پاسخ گزینه C است. توجه کنید که since then به معنی (از آن به بعد) قید زمان زمان است، نه ربط دهنده قیدی دو جمله واره؛ آن را با since (چونکه) اشتباه نگیرید.

پیشنهاد بعدی  نمونه سوالات آزمون MSRT سال ۹۶ + پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی سوال چهارم:
بدلیل وجود ربط دهنده that متوجه می شویم که دو جمله واره داریم؛ و چونکه that بعد از یک اسم قرار می گیرد جمله واره ما از نوع وصفی است.
توی جای خالی به اسم نیاز داریم؛ چون فعل is jumping بصورت مفرد بکار رفته است. فاعل باید مفرد باشد؛ پس گزینه A اشتباه است.
وجود ربط دهنده since در گزینه B اشتباه است.
مفعول حرف اضافه (اسم بعد از حروف اضافه) نمی تواند فاعل باشد؛ پس گزینه D اشتباه است.
پاسخ گزینه C می باشد.

منبع این تست: آزمون‌های جامع کتاب کیت
منبع پاسخ: کتاب گرامر جامع آزمون‌های زبان Fast Grammar
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان Fast Grammar کلیک کنید.

کانال آموزشی آزمون MSRT

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *