برنامه زمانی آزمون MSRT سال ۹۷

برنامه زمانی آزمون MSRT سال ۹۷

برنامه زمانی آزمون زبان MSRT وزارت علوم در نیمه اول سال ۹۷ اعلام شد و این آزمون در ۴ نوبت برگزار خواهد شد.


آزمون زبان دانشجویان مقطع دکتری رشته های وزارت علوم، آزمون MSRT نام دارد. نمره قبولی در این آزمون که حداقل ۵۰ می باشد برای دانشجویان مقطع دکتری ضروری می باشد. 

طبق اعلام مرکز آزمون وزارت علوم (https://msrt-exam.saorg.ir) آزمون زبان MSRT در اوایل سال ۹۷ در ۲۱ اردیبهشت و ۱ تیر ماه در حوزه های مختلف امتحانی برگزار خواهد شد. طبق این برنامه ثبت نام آزمون اردیبهشت از ۱۵ فروردین ۹۷ آغاز می شود و تا دوشنبه ۲۷ فروردین ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین نتایج آزمون MSRT اردیبهشت ۹۷ در تاریخ ۲۷م این ماه اعلام خواهد شد.
چارچوب سوالات آزمون و همچنین نمره قبولی نسبت به سال های قبل تغییر نخواهد کرد و آزمون بصورت ۱۰۰ سوالی و بدون محاسبه نمره منفی برگزار می شود.
بخش های مختلف آزمون MSRT
سوالات شنیداری: ۳۰ سوال
سوالات واژگان و گرامر: ۴۰ تست
سوالات درک مطلب: ۳۰ تست
منابع تضمینی آزمون msrt

پرسش و پاسخ آزمون MSRT
منابع آزمون MSRT سال ۹۷


برای دانلود یک فصل کتاب Fast Grammar گـرامـر جـامع آزمـون‌ های زبـان کلیک کنید.
برای دانلود رایگان یک فصل کتاب Fast Reading (درک مطلب جـامع آزمـون‌ های زبان) کلیک کنید.
کتاب شگفت انگیز واژگان Fast Vocab

کانال آموزشی فست زبان: https://t.me/fastzaban

پیشنهاد بعدی  برنامه زمانی آزمون MSRT نیمسال دوم ۹۷