پاسخ تشریحی ریدینگ آزمون MSRT

قابل توجه داوطلبان آزمون MSRT، در این مطلب یکی از ریدینگ های آزمون MSRT خرداد ماه ۹۶ را با پاسخ کاملا تشریحی برای شما آماده کرده ایم. پیشنهاد می کنیم حتما این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.


در این مطلب از نمونه سوالات آزمون ام اس ار تی، یکی از ریدینگ های آزمون MSRT دوره خرداد ۹۶ را با پاسخ تشریحی بصورت کاملا اختصاصی آماده کرده ایم. 
تست: ریدینگ آزمون MSRT خرداد ۹۶

     The Moon, which has undergone a distinct and complex geological history, presents a striking appearance. The moon may be divided into two major terrains: the maria (dark lowlands) and the terrace (bright highlands). The  contrast in the reflectivity (the capability of reflecting light) of these two terrains suggested to many early observers that the two terrains might have different compositions, and this supposition was confirmed by missions to the Moon  such as Surveyor and Apollo. One of the most obvious differences between the terrains is the smoothness of the maria in contrast to the roughness of the highlands. This roughness is mostly caused by the abundance of craters; the  highlands are completely covered by large craters (greater than 40-50 km in diameter), while the craters of the maria tend to be much smaller. It is now known that the vast majority of the Moon’s craters were formed by the impact of  solid bodies with the lunar surface.
     Most of the near side of the Moon was thoroughly mapped and studied from telescopic pictures years before the age of space exploration. Earth-based telescopes can resolve objects as small as a few hundred meters on the lunar  surface. Close observation of craters, combined with the way the Moon diffusely reflects sunlight, led to the understanding that the Moon is covered by a surface layer, or regolith, that overlies the solid rock of the Moon. Telescopic  images permitted the cataloging of a bewildering array of land forms. Craters were studied for clues to their origin; the large circular maria were seen. Strange, sinuous features were observed in the maria. Although various land forms  were catalogued, the majority of astronomers’ attention was fixed on craters and their origins.
     Astronomers have known for a fairly long time that the shape of craters changes as they increase in size. Small craters with diameters of less than 10-15 km have relatively simple shapes. They have rim crests that are elevated above  the surrounding terrain, smooth, bowl-shaped interiors, and depths that are about one-fifth to one-sixth their diameters. The complexity of shape increases for larger craters.

 ۱٫ What does the passage mainly discuss?
 (A) What astronomers learned from the Surveyor and Apollo space missions
 (B) Characteristics of the major terrains of the Moon
 (C) The origin of the Moon’s craters
 (D) Techniques used to catalogue the Moon’s land forms

 ۲٫ The word “undergone” in line 1 is closest in meaning to ………… .
 (A) altered
 (B) substituted
 (C) experienced   
 (D) preserved

 ۳٫ According to the passage, the maria differ from the terrace mainly in terms of …………. .
 (A) age       
 (B) manner of creation
 (C) size
 (D) composition

 ۴٫ The passage supports which of the following statements about the Surveyor and Apollo missions?
 (A) They confirmed earlier theories about the Moon’s surface.
 (B) They revealed that previous ideas about the Moon’s craters were incorrect.
 (C) They were unable to provide detailed information about the Moon’s surface.
 (D) They were unable to identify how the Moon’s craters were made.

 ۵٫ The word “vast” in line 14 is closest in meaning to …………. .
 (A) special
 (B) known
 (C) varied
 (D) great

 ۶٫ All of the following are true of the maria EXCEPT:
 (A) They have small craters.
 (B) They have been analyzed by astronomers.
 (C) They have a rough texture.        
 (D) They tend to be darker than the terrace.

 ۷٫ All of the following terms are defined in the passage EXCEPT …………. .
 (A) Moon (line 1)
 (B) reflectivity (line 3)
 (C) regolith (line 16)
 (D) rays (line 19)

 ۸٫ The author mentions “wispy marks” in line 19 as an example of …………. .
 (A) an aspect of the lunar surface discovered through lunar missions
 (B) a characteristic of large craters
 (C) a discovery made through the use of Earth-based telescopes
 (D) features that astronomers observed to be common to Earth and the Moon

 ۹٫ According to the passage, lunar researchers have focused mostly on ………… .
 (A) the possibility of finding water on the Moon
 (B) the lunar regolith
 (C) cataloging various land formations
 (D) craters and their origins

 ۱۰٫ The passage probably continues with a discussion of …………. .
 (A) the reasons craters are difficult to study
 (B) the different shapes small craters can have
 (C) some features of large craters
 (D) some difference in the ways small and large craters were formed

۱. پاسخ گزینۀ B است.
همانطور که در بخش ۲ کتاب Fast Reading بطور مفصل توضیح داده شده، سؤال متن عمدتاً در مورد چه چیزی صحبت می‌کند؟
:?What does the passage mainly discuss
از تیپ سؤالاتی است که ایدۀ اصلی متن را از ما می خواهد.

نحوۀ پاسخ دهی به این تیپ سؤالات: همانطور که در صفحۀ ۵ کتاب درک مطلب جامع آزمون های زبان (Fast Reading) اشاره شده، برای پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی با استفاده از تکنیک Skimming جملات اول پاراگراف ها را مطالعه کرده و با مرور سطحی بقیۀ جملات متن، ایدۀ اصلی متن را استخراج کنیم. در اینجا نیز همانطور که ملاحظه می کنید، با توجه به ۳ خط اول متن و دیگر قسمت های آن، متن در رابطه با نواحی مختلف ماه، دو ناحیۀ maria و terrace و ویژگی ها و تمایزات آنهاست.  بنابراین، بهترین پاسخ، گزینۀ B است. هر سه گزینۀ دیگر جزو جزئیات متن محسوب شده و ایدۀ اصلی آن نیستند.

پیشنهاد بعدی  معرفی کامل منابع آزمون MSRT

۲. پاسخ گزینۀ C است.
این تست، نزدیک ترین مترادف فعل undergone به معنی «متحمل شدن، دستخوش … شدن» را که در خط اول از آن استفاده شده را می خواهد. با توجه به بافت متن، گزینۀ C، experience «به خود دیدن، متحمل … شدن، تجربه کردن» صحیح است.
ترجمۀ گزینه‌های دیگر:
alter: (جزئیات را) تغییر دادن
substitute: جانشین شدن/ کردن
preserve: حفظ کردن، حفاظت کردن

۳. پاسخ گزینۀ D است.
همانطور که در بخش ۳ کتاب Fast Reading توضیح دادیم، سؤالات بر اساس متن، …. ؟ :?… ,According to the passage از تیپ سؤالاتی هستند که جزئیات بیان شده در متن را از ما می خواهد.
نحوۀ پاسخ‌ دهی به این تیپ سؤالات: برای پاسخ به چنین تست‌ هایی بایستی کلمات کلیدی را در صورت سؤال پیدا کرده و با تکنیک Scanning آنها را در متن جستجو کنیم. سپس، با رد گزینه های نادرست پاسخ را پیدا کنیم. (بخش های ۱ و ۳ کتاب Fast Reading). سؤال در رابطه با تفاوت عمدۀ maria و terrace است. در خط پنجم به تفاوت maria و terrace اشاره شده است:

… ,the two terrains might have different compositions …

در نتیجه، پاسخ گزینۀ D است.

۴. پاسخ گزینۀ A است.
ترجمۀ سؤال: «متن کدامیک از گفته‌ های زیر در مورد مأموریت های Surveyor و Apollo را تأیید می کند؟» (بخش ۳ کتاب Fast Reading).
از تیپ سؤالاتی هستند که جزئیات بیان شده در متن را از ما می خواهد.

۵. پاسخ گزینۀ D است.
۶. پاسخ گزینۀ C است.
۷. پاسخ گزینۀ C است.
۸.  پاسخ گزینۀ C است.
۹. پاسخ گزینۀ D است.
۱۰. پاسخ گزینۀ C است.

دانلود منابع آزمون MSRT 

 • دانلود بخش گرامر تافل لانگمن
 • دانلود بخش ریدینگ تافل لانگمن
 • دانلود کتاب کیت (نسخه اصلی)
 • دانلود کتاب TOEFL Actual Test
 • دانلود رایگان کتاب TOEFL Reading Flash PETERSON
 • دانلود کتاب TOEFL Grammar Flash
 • دانلود کتابچه شنیداری FastZaban
 • آیا می دانید داوطلبان موفق در آزمون MSRT چه منابعی را مطالعه کرده اند؟
 • کتاب شگفت انگیز واژگان Fast Vocab (سه کتاب در یک کتاب)
 • برای دانلود رایگان یک فصل کتاب Fast Grammar (گـرامـر جـامع آزمـون‌ های زبـان) کلیک کنید.
 • برای دانلود رایگان یک فصل کتاب Fast Reading (درک مطلب جـامع آزمـون‌ های زبان) کلیک کنید.

شاید این مطالب نیز برای شما مفید باشند.
دانلود نمونه سؤالات ریدینگ آزمون MSRT با پاسخ-بخش اول
دانلود نمونه سؤالات ریدینگ آزمون MSRT با پاسخ-بخش دوم 
نمونه سوالات MSRT سال ۹۶ + پاسخ تشریحی

{jctypo_rounded4} چرا در کانال تلگرام FastZaban عضو شویم؟
در کانال فست زبان روزانه بطور منظم سوالات ادوار گذشته آزمون MSRT با پاسخ تشریحی قرار داده می شود. همچنین نکات و مباحث مهم آزمون در کانال تلگرام فست زبان ارائه می شود.
لینک عضویت در کانال فست زبان: https://t.me/FastZaban{/jctypo_rounded4}
 

http://fastzaban.com/مقالات-آموزشی-مقالات-ترجمه-شده/پاسخ-تشریحی/ریدینگ-آزمون-msrt-خرداد-۹۶-تشریحی.html :لینک این مطلب
دانلود فایل pdf این مطلب: http://dl.fastzaban.com/book/msrt-test-96-fastzaban.pdf

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *