نمونه سوالات آزمون MSRT بخش ۱ + پاسخ تشریحی

در این بخش پاسخ تشریحی نمونه سوالات آزمون MSRT در سال ۹۶ را برای شما آماده کرده ایم. 
با فست زبان همراه باشید.

تست: نمونه سوالات آزمون MSRT سال ۹۶ بخش اول + پاسخ تشریحی

۱٫ …………… social crusade aroused Elizabeth Williams’ enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States.
(A) No
(B) Nothing
(C) Not
(D) None

۲٫ …………… as 2500 B.C., the Egyptians used mirrors made of highly polished metal.
(A) In early
(B) As early
(C) Early
(D) Was as early

۳٫ The quantum theory states ……………, such as light, is given off and absorbed in tiny definite units called quanta or photons. 
(A) energy that
(B) that it is energy
(C) it is energy
(D) that energy

۱. پاسخ گزینۀ A است.
در اینجا لغت arouse «برانگیختن» فعل است و Elizabeth Williams’ enthusiasm فاعل آن است. در صورت سؤال، جابجایی فعل و فاعل صورت گرفته است (بخش ۵ کتاب Fast Grammar). گزینۀ B رد می‌ شود؛ زیرا همانطور که در تذکر مهم صفحۀ ۵۸ کتاب گفتیم، nothing جزو قیدهای منفی نیست و بعد از آن جابجایی رخ نمی‌ دهد [nothing یک ضمیر است]. not هم به تنهایی جزو این قیدها نیست (صفحۀ ۵۶ کتاب Fast Grammar)؛ گزینۀ C نیز رد می شود. none «هیچ‌ کدام» هم یک ضمیر است و بعد از آن نمی توان از اسم (اینجا social crusade) استفاده کرد [بعـد از none of «هیـچ یک از» می توان از اسم استفاده کرد]؛ گزینـۀ D هم رد می شـود. no یک پیشـرو اسمی است که بعـد از آن می توان از اسـم (اینجـا social crusade) استفـاده کرد. در این حالت، بعـد از no جابجایی صورت می گیـرد (صفحـۀ ۵۶ کتاب Fast Grammar).
ترجمه جمله: «هیچ مبارزۀ اجتماعی به اندازۀ [تلاش برای] گسترش و توسعۀ امکانات آموزشی برای مهاجرین به ایالات متحده اشتیاق الیزابت ویلیام را برنیانگیخت.»

پیشنهاد بعدی  ریدینگ آزمون MSRT اردیبهشت سال ۹۷ با پاسخ تشریحی کامل

۲. پاسخ گزینۀ B است.
با توجـه به استفـاده از as بعد از جای خالـی، برای تشکیـل صحیـح الگـوی برابری صفـت ها (as … as)، در جای خالی به [صفت + as] نیاز داریم؛ گزینه های A و C بدلیل نداشتن as رد می شوند. در صورت سؤال، از ابتدا تا کاما، عبارت قیدی زمان است؛ و the Egyptians «مصری ها» فاعل جمله و used فعل آن است. از آنجاییکه در جمله از هیچ ربط‌ دهنده‌ ای استفاده نشده است، با یک جملۀ ساده مواجهیم و به فعل یا فاعل دیگری نیاز نداریم؛ پس، گزینۀ D هم بدلیل داشتن فعل اضافی was رد می شود. پاسخ گزینۀ B یعنی (as early as) است (بخش های ۸ و ۴ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان).
ترجمه جمله: «حتی در سال ۲۵۰۰ پیش از میلاد، مصری ها از آینه های ساخته شده از فلزات بسیار جلا داده شده استفاده می کردند.»

۳. پاسخ گزینۀ D است.
در صورت سؤال دو فعل states و is given داریم؛ پس، با دو جمله واره مواجهیم و به یک ربط‌ دهنده نیاز داریم. در جمله وارۀ اول، quantum theory فاعل و states فعل آن است. در صورت سؤال ربط‌ دهنـده نداریم؛ پس، در گزینـۀ صحیـح به یک ربط‌ دهنـده نیاز داریم؛ گزینۀ C بدلیل نداشتن ربط‌ دهنـده رد می شود. دقت کنید که گزینـۀ B دارای فاعل اضـافی it است و رد می شـود. همچنین، توجه کنیـد که such as light به نوعی یک توضیح اضافی است و در جای خالی بعد از ربط‌ دهنده به یک فاعل نیز نیاز داریم. بنابراین، پاسخ گزینۀ D است که در آن that ربط‌ دهندۀ اسمی و energy فاعل برای فعل is given است. توجه کنید که در گزینۀ A جای ربط‌ دهنده و فاعل نادرست است (بخش ۴، درس ۳ کتاب فست گرامر).

برای توضیحات بیشتر در مورد مباحث مورد سوال در بالا می توانید به بخش های ۴ و ۸ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان Fast Grammar استاد مهرداد زنگیه وندی مراجعه نمایید. با اطمینان ۱۰۰ درصدی به شما داوطلبان آزمون MSRT می گوییم که با خواندن این کتاب خیال خود را از بابت مبحث گرامر آزمون MSRT راحت کنید. این نمونه سوالات و ۱۰ ها سوال دیگر به همراه پاسخ های تشریحی و تحلیل تمامی گزینه ها را می توانید در کتاب Fast Grammar استاد مهرداد زنگیه وندی مطالعه کنید و تمام جنبه ها و نکات تست زنی گرامر آزمون MSRT احاطه کامل یابید.
آیا می دانستید بسته کامل آزمون MSRT فست زبان شامل تمامی منابع لازم برای آزمون است و شما فقط با خواندن این بسته به نمرات بالای ۷۰ می رسید؟! بله درست خواندید ما نمرات بالای ۷۰ را هم در مدت زمان خیلی کوتاه چند هفته ای از کسانی که مجموعه فست زبان را مطالعه کردند داشتیم.
اگر درباره بسته فست زبان اطلاعاتی ندارید حتما این مطلب را بخوانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *