آزمون msrt دانشگاه ایلام

برگزاری دوباره آزمون زبان (MSRT) در دانشگاه ایلام

برگزاری دوباره آزمون زبان (MSRT) در دانشگاه ایلام

اخبار MSRT: رئیس دانشگاه ایلام گفت: آزمون زبان MSRT با درخواست دانشجویان آبان ماه در دانشگاه ایلام برگزار می‌ شود. به گزارش اخبار msrt فست زبان: محمد علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام گفت: پیرو درخواست های مکرر داوطلبین شرکت در آزمون زبان (MSRT)، به ویژه دانشجویان دکتری و بعد از وقفه‌ای چند ماهه، با پیگیری‌ […]