کتاب کیت

پاسخ تشریحی سوالات کتاب KIT بخش ۱

پاسخ تشریحی سوالات کتاب KIT بخش ۱

کتاب تافل KIT یکی از منابعی است که در آزمون MSRT از آن استفاده می شود. در این مطلب از وبسایت تخصصی آزمون MSRT فست زبان پاسخ تشریحی سوالات کتاب کیت را برای شما آماده کرده ایم. تست: آزمون های جامع کتاب کیت (Kit) نکته کلی در مورد هر دو سوال بالا: برای پاسخ به […]

پاسخ تشریحی سوالات کتاب KIT بخش ۲

پاسخ تشریحی سوالات کتاب KIT بخش ۲

کتاب تافل KIT یکی از منابعی است که در آزمون MSRT از آن استفاده می شود. در این مطلب از وبسایت تخصصی آزمون MSRT فست زبان پاسخ تشریحی سوالات کتاب کیت بخش دوم را برای شما آماده کرده ایم. تست: آزمون‌های جامع کتاب Kit پاسخ تشریحی سوال سوم: به دلیل وجود ربط دهنده هم پایه and (از گروه […]